มูลนิธิคุวานันท์ มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

26 มิ.ย. 2564 05:01 น.

มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation

โดย คุณจิรวุฒิ คุวานันท์ มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ให้แก่ นางสาวไพรสนธ์ แดงอุบล พนักงานโค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัด และครอบครัว ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเมื่อวันที่ 26/02/2557 ช่วงเวลา บ่าย 3 ณ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 5 บ้านโสกใหญ่ ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้พนักงานโค้วยู่ฮะ ร่วมกันสมทบทุนและข้าวของเครื่องใช้จำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือ ในเหตุการณ์ครั้งนี้ ทางมูลนิธิคุวานันท์และบริษัทโค้วยู่ฮะ ขอแสดงความเสียใจ และเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัย เพื่อสู้ต่อไปนะคะ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

...
มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation ร่วมกับ Malin Park นำเงินจำนวน 35,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาบาตร วัดห้วยบง ต.บ้านจันทร์ เชียงใหม่ อ.กัลยาณิวัฒนา 1 หลัง

...
ประธานมูลนิธิคุวานันท์ นายจิรวุฒิ คุวานันท์มอบเงินทุนการศึกษาให้กับร.ร.ศรีสังวาลย์, ร.ร. การศึกษาเพื่่อคนตาบอด และร.ร.โสตศึกษา จ.ขอนแก่น แห่งละ 100,000 บาท

...
คุณนภารัตน์ สิหนาทกถากุล ตัวแทนมูลนิธิคุวานันท์มอบเงินสนับสนุนการเดินทางให้กับน้อง ๆ ในโอกาสที่มาเยียมชมร้าน "เป็นลาว" เพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าสู่โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน