มอบรถยนต์คันที่ 25 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา แด่...โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนก่น

26 มิ.ย. 2564 05:01 น.

อาริยา ธีรธวัช ผู้จัดการสายงานบัญชีอาวุโส และ สุรีย์ หล่อชัยวัฒนา ผู้จัดการบริหารภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทน มอบรถยนต์คันที่ 25 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

แด่...โรงเรียนเทศบาลตำบลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนก่น

ในนาม ดร.จิรวุฒิ คุวานันท์ กลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะและมูลนิธิคุวานันท์


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

...
มอบบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องความดันลบ สำหรับเด็กติดเชื้อโควิด-19 แห่งเดียวในภาคอีสาน มูลค่า 1,200,000 บาท แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น

...
มอบรถยนต์คันที่ 26 เพื่อการศาสนา วัดมรรคสำราญ ขอนแก่น

...
มอบเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ พร้อมแปรผลอัตโนมัติ 2 เครื่องมูลค่า 1,000,000 บาท