มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation ร่วมกับ Malinplaza มาลินพลาซ่าเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ 9 โรงเรียน

26 มิ.ย. 2564 05:01 น.

มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation ร่วมกับ Malinplaza มาลินพลาซ่าเชียงใหม่ โดยมี คุณอาริยา ธีรธวัช เลขานุการมูลนิธิคุวานันท์ และชาวคณะ ได้เดินไปทางไปมอบเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ 9 โรงเรียน ดังนี้

วันพุธ 2/10/2556

1. โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

2. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า หมู่บ้าน โนนสวรรค์ ตำบล เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น

3. โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า หมู่บ้าน ภูคำเบ้า ตำบล เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น

4. โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์

5. โรงเรียนบ้านโนนจิก หมู่บ้าน บ้านโนนจิก ตำบล เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น

6. โรงเรียนบ้านหนองคู ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

วันพฤหัส 3/10/2556

1. โรงเรียนบ้านมูลตุ่น ต.ส่วนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

2. โรงเรียนบ้านหม้อ ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

3. โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

...
มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation มอบเครื่องกดบัตรคิว ให้แก่ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

...
มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation และ Malinplaza มาลินพลาซ่าเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำเย็นไว้ให้กับโรงเรียนแม่ทะลบ ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

...
มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่