มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation Malinplaza มาลินพลาซ่าเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้กับศูนย์เด็กเล็กวัดทุ่งสว่างอารมณ์

26 มิ.ย. 2564 05:01 น.

มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation Malinplaza มาลินพลาซ่าเชียงใหม่ โดย รศ.มนูญ สุตีคา Manoon Sutika อาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้กับ คุณวัชราภรณ์ วิเศษ หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กวัดทุ่งสว่างอารมณ์ เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรม และสาธารณะประโยชน์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

...
มูลนิธิคุวานันท์ร่วมกับ Malin Park มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่ โรงเรียนบ้านศาลา.แม่ริม จ.เชียงใหม่

...
มูลนิธิคุวานันท์ มอบถุงผ้าอเนกประสงค์ จำนวน 300 ใบ ให้กับ นายกเทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่

...
กลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะและมูลนิธิคุวานันท์ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น