มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation Malinplaza มาลินพลาซ่าเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้กับศูนย์เด็กเล็กวัดทุ่งสว่างอารมณ์

26 มิ.ย. 2564 05:01 น.

มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation Malinplaza มาลินพลาซ่าเชียงใหม่ โดย รศ.มนูญ สุตีคา Manoon Sutika อาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้กับ คุณวัชราภรณ์ วิเศษ หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กวัดทุ่งสว่างอารมณ์ เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรม และสาธารณะประโยชน์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

...
มูลนิธิคุวานันท์ร่วมกับ Malin Park มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

...
สานฝัน ปันรักสู่น้อง

...
HSBC สานต่อส่งมอบน้ำใจสู้ภัยโควิด

HSBC สานต่อส่งมอบน้ำใจสู้ภัยโควิด