มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation Malinplaza มาลินพลาซ่าเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้กับศูนย์เด็กเล็กวัดทุ่งสว่างอารมณ์

26 มิ.ย. 2564 05:01 น.

มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation Malinplaza มาลินพลาซ่าเชียงใหม่ โดย รศ.มนูญ สุตีคา Manoon Sutika อาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้กับ คุณวัชราภรณ์ วิเศษ หัวหน้าศูนย์เด็กเล็กวัดทุ่งสว่างอารมณ์ เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรม และสาธารณะประโยชน์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

...
สานฝัน ปันรักสู่น้อง

...
มูลนิธิคุวานันท์ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร Malin Park & Malin Park Chiang Mai และ บริษัทอิโนเวชั่นส์จำกัด ร่วมกันบริจาค มอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) ให้กับ โรงพยาบาลสวนดอก จ.เชียงใหม่

...
มูลนิธิคุวานันท์ร่วมกับ Malin Park Chiang Mai มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ