ประธานมูลนิคุวานันท์ ให้กําลังใจ และอวยพรนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพิ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษาเพื่อทำหนังสือ ตัว อย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันกระพันมามีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้วว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องน้ำจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจ่ากส่วนที่เป็น Layouts เรานำ LoremInpsum มาใช้เพราะ ความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณซ฿่งเอามาใช้แทนการเขียนว่า 'ตรงนี้เป็นเนื้อหา, ตรงนี้เนื้อหา' ได้และยังทำให้มองดูเหมือนกับภษาอังกฤษที่อ่านได้ ปกติปัจจุบันมีแพ๊กเกจของซอฟท์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ และซอฟท์แวร์การสร้างเว็บเพจ (web Page Editor) หลายตัวที่ใช้ Lorem Ipsum เป็นแบบจำลองเนื้อหาที่เป็นค่าตั้งต้นและเวลาที่เสิร์ชด้วยคำว่า 'lolem ipsum' ผลการเสิร์ชที่ได้ก็จะไม่พบบรรดาเว็บไซต์ที่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มสร้างด้วย โดยหลายปีที่ผ่านมาก็มีการคิดค้นเวอร์ชั่นต่างๆ

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพิ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษาเพื่อทำหนังสือ ตัว อย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันกระพันมามีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริง


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

...
ประธานมูลนิคุวานันท์ ให้กําลังใจ และอวยพรนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น

ประธานมูลนิคุวานันท์ ให้กําลังใจ และอวยพรนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น

...
ประธานมูลนิคุวานันท์ ให้กําลังใจ และอวยพรนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น

ประธานมูลนิคุวานันท์ ให้กําลังใจ และอวยพรนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น