• ประวัติความเป็นมาของ
    มูลนิธิคุวานันท์

มูลนิธิคุวานันท์ได้เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ด้วยเจตนารมย์ ที่ว่า "การศึกษานําไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยื่น "โดยได้ตระหนักและสำนึกบุญคุณของแผ่นดินไทย ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมมุ่งมั่นทําความดี...

อ่านต่อ
  • ข่าวสารและกิจกรรม

...
“วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕” ดร.จิรวุฒิ คุวานันท์ มอบเงินสนับสนุน แด่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น และโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น

...
มอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มูลค่า 1,000,000 บาท แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น

...
มอบเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ พร้อมแปรผลอัตโนมัติ 2 เครื่องมูลค่า 1,000,000 บาท 

ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
มูลนิธิคุวานันท์

มูลนิธิคุวานันท์ได้เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกที่จังหวัด ขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ด้วย เจตนารมย์ที่ว่าการศึกษานําไปสู่การพัฒนาสังคมและ ประเทศชาตอย่างยังยืน "โดยได้ตระหนักและสํานึกบุญคุณ ของแผ่นดินไทย ด้วยการยึดมั่น