คุณนภารัตน์ สิหนาทกถากุล ตัวแทนมูลนิธิคุวานันท์มอบเงินสนับสนุนการเดินทางให้กับน้อง ๆ ในโอกาสที่มาเยียมชมร้าน "เป็นลาว" เพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าสู่โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน

26 มิ.ย. 2564 05:01 น.

ก่อนที่จะมีการส่งน้อง ๆจากโรงเรียนโสตศึกษา จ.ขอนแก่นมาเข้าโครงการ "without words" ที่ร้าน "เป็นลาว" จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น ด้วยความสนับสนุนด้านการประสานงานให้น้อง ๆมาฝึกงาน และรับหน้าที่ดูแลการจัดรถรับ -ส่งน้อง ๆ มอบทุนการศึกษาพิเศษ ฯลฯ นั้น ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้มาเยี่ยมชมกิจการของทางร้าน ในวันนั้นน้อง ๆต่างตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ร้่วมโครงการ "ฝีกงานภาคฤดูร้อน"

หลังจากนั้นอีกสองสัปดาห์คุณครูก็มาส่งน้องแม็ก น้องต้น น้องอิฐ และน้องม่อนเพื่อเข้าโครงการฯ นี่เป็นเวลาเกือบสามสัปดาห์แล้วที่น้อง ๆได้สล้ับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ตนมีความสนใจ และเรียนรู้งานใหม่ ๆ ร่วมกับพี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยง

ภาพ : คุณนภารัตน์ สิหนาทกถากุล ตัวแทนมูลนิธิคุวานันท์มอบเงินสนับสนุนการเดินทางให้กับน้อง ๆ ในโอกาสที่มาเยียมชมร้าน "เป็นลาว" เพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าสู่โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ที่ร้าน "เป็นลาว" สาขาอันหยังก็ได้ ถนนธนะรัชต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

...
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุวานันท์ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2558

...
มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation ร่วมกับ Malin Park นำเงินจำนวน 35,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาบาตร วัดห้วยบง ต.บ้านจันทร์ เชียงใหม่ อ.กัลยาณิวัฒนา 1 หลัง

...
มูลนิธิคุวานันท์ร่วมกับ Malin Park Chiang Mai มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่ ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดฯ 68