คุณนภารัตน์ สิหนาทกถากุล ตัวแทนมูลนิธิคุวานันท์มอบเงินสนับสนุนการเดินทางให้กับน้อง ๆ ในโอกาสที่มาเยียมชมร้าน "เป็นลาว" เพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าสู่โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน

26 มิ.ย. 2564 05:01 น.

ก่อนที่จะมีการส่งน้อง ๆจากโรงเรียนโสตศึกษา จ.ขอนแก่นมาเข้าโครงการ "without words" ที่ร้าน "เป็นลาว" จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น ด้วยความสนับสนุนด้านการประสานงานให้น้อง ๆมาฝึกงาน และรับหน้าที่ดูแลการจัดรถรับ -ส่งน้อง ๆ มอบทุนการศึกษาพิเศษ ฯลฯ นั้น ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้มาเยี่ยมชมกิจการของทางร้าน ในวันนั้นน้อง ๆต่างตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ร้่วมโครงการ "ฝีกงานภาคฤดูร้อน"

หลังจากนั้นอีกสองสัปดาห์คุณครูก็มาส่งน้องแม็ก น้องต้น น้องอิฐ และน้องม่อนเพื่อเข้าโครงการฯ นี่เป็นเวลาเกือบสามสัปดาห์แล้วที่น้อง ๆได้สล้ับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ตนมีความสนใจ และเรียนรู้งานใหม่ ๆ ร่วมกับพี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยง

ภาพ : คุณนภารัตน์ สิหนาทกถากุล ตัวแทนมูลนิธิคุวานันท์มอบเงินสนับสนุนการเดินทางให้กับน้อง ๆ ในโอกาสที่มาเยียมชมร้าน "เป็นลาว" เพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าสู่โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ที่ร้าน "เป็นลาว" สาขาอันหยังก็ได้ ถนนธนะรัชต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

...
จิตอาสาออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

จิตอาสาออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

...
“วิ่งการกุศล 60 ปี โค้วมินิมาราธอน 2019” นำรายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

...
มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation ร่วมกับ Malin Park นำเงินจำนวน 35,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาบาตร วัดห้วยบง ต.บ้านจันทร์ เชียงใหม่ อ.กัลยาณิวัฒนา 1 หลัง