กลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ และ มูลนิธิคุวานันท์ มอบรถยนต์อีซูซุ จำนวน 2 คัน แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 มิ.ย. 2564 05:01 น.

คุณจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการ บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัด

นำทีม กลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะ และ มูลนิธิคุวานันท์

มอบรถยนต์อีซูซุ จำนวน 2 คัน

แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อการสาธารณประโยชน์ของโรงพยาบาลฯ และ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

...
มอบทุนมูลนิธิคุวานันท์ครั้งที่ 36 ประจำปี 2556 จ.ขอนแก่น

...
มูลนิธิคุวานันท์ มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

...
คุณนภารัตน์ สิหนาทกถากุล ตัวแทนมูลนิธิคุวานันท์มอบเงินสนับสนุนการเดินทางให้กับน้อง ๆ ในโอกาสที่มาเยียมชมร้าน "เป็นลาว" เพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าสู่โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน