แนวคิดการจัดตั้ง “ Resilience Creative Fund 2021” เตเต้เอง ผู้ก่อตั้ง Food For Fighters

26 มิ.ย. 2564 05:01 น.

ขอนำเสนอแนวคิดชักชวนมหาเศรษฐีของประเทศไทยและ TOP 100 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยร่วมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนแห่งประวัติศาสตร์ในยุคของการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่กลุ่มจิตอาสาอิสระ ที่เสียสละแรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ในการทุ่มเทการทำงานและการระดมทุนรายย่อย ( Crowd Funding) ในการที่รวมตัวกันเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดอย่างหนัก และพบว่าระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินของประเทศมิสามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเท่าที่ผ่านมานั้นเป็นระยะเวลาเกือบสองปีแล้ว นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดมหกรรมการบริจาคแห่งชาติ

 

จะว่าไปแล้วเราอยู่ในยุคที่มีการเรี่ยไร ขอรับบริจาคทั้งทางตรงและทางอ้อม จากกลุ่มเครือข่ายทางสังคมทั้งในระดับบุคคล ปัจเจก ครอบครัว ที่ทำงาน ชมรม สมาคม กลุ่มที่สังกัด องค์กร ฯลฯ ทุกรูปแบบ ซึ่งแต่เดิมนั้นเราคุ้นชินกับการเรี่ยไร หรือบริจาคด้วยพื้นฐานทางศาสนาหรือเป็นไปตามความสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังของแต่ละคน หรือกลุ่มชนที่เราสังกัด ฯลฯ รวมถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของผู้คนจำนวนมาก อย่างเช่นการเกิดภัยพิบัติสึนามิ แผ่นดินไหว หรือเกิดเหตุระเบิด การสูญเสียใหญ่ ฯลฯ

 

เรากำลังเผชิญหน้ากับยุคแห่งความผันผวนและความไม่รู้อย่างยิ่ง กลุ่มคนที่มารวมตัวกันช่วยงาน “จิตอาสา”ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือทำในสิ่งที่ตนเชื่อด้วยความคาดหวังว่าจะช่วยให้สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่นั้นรอดพ้นจากปัญหาหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ เพราะมิอาจเพิกเฉยกับความเดือดร้อน ทุกข์เข็ญ ด้วยเพียงหวังว่าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตลอดจนเครือข่ายทางสังคมที่ตนมีอยู่รวมถึงพลังทั้งแรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ของพวกเขาเหล่านั้นจะช่วยขับเคลื่อนหรือแก้ปัญหาของสังคมในขณะนั้นๆได้ แล้วเมื่อปัญหาลดน้อยลงหรือกลับเข้าสู่สภาวะปกติเขาเหล่านั้นก็อาจแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพหรือดำเนินชีวิตตามปกติได้

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราต่างตระหนักรู้ก็คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นี้ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์ชาติทุกชนชั้นแตกต่างกันไม่มากก็น้อย และดูทีท่าว่าจะเป็นมหันตภัยที่มนุษย์จะต้องเผชิญหน้ากับคลื่นแห่งความไม่แน่นอนไปอีกนานหลายปี เปรียบเสมือนว่าเราใช้ชีวิตด้วยการ “โต้คลื่น”อยู่ตลอดเวลา

 

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่มีกำลังทรัพย์จำนวนมากซึ่งมีอยู่จำนวนไม่น้อยในสังคมไทย (ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำมากเช่นกันดังที่ทราบกันดีแล้วนั้น) จะช่วยสนับสนุนแนวคิดในการจัดตั้งกองทุน Creative Resilience Fund โดยมอบให้กับองค์กรอิสระ จิตอาสาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกองทุนที่เข้าถึงได้ง่ายไม่มีเงื่อนไขมากนัก( เป็นลักษณะ funding พิเศษ) เพราะในสภาวะแร้นแค้นยากไร้เช่นนี้ย่อมเป็นไปได้ยากที่กลุ่มคนเหล่านี้จะคิดถึงความยั่งยืนในด้านการจัดหารายได้ การนำกลยุทธ์ในการระดมทุนในรูปแบบต่างๆออกมาใช้ การเชื่อมโยงเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเรากำลัง “แก้ปัญหาเฉพาะหน้า” อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น

 

ทั้งหมดนี้ช่วยสะท้อนถึงนิสัยของคนไทยเรื่องความมีน้ำใจ ความมีเมตตา พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเป็น “พลังของคนตัวเล็ก” ที่เสียสละทรัพย์สิน เงินทอง เชื่อมโยงเครือข่าย กำลังกายในการมาเป็นจิตอาสา ทุ่มเทพลังด้วยความเชื่อและความหวังว่า “เราจะรอดไปด้วยกัน”

14.7.21 เตเต้ ผู้ก่อตั้ง Food For Fighters

 

CR: ภาพจากการลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ ชุมชนตึกร้างฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

...
มูลนิธิคุวานันท์ร่วมกับ Malin Park Chiang Mai มอบเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่ โรงเรียนวัดเทพาราม

...
มูลนิธิคุวานันท์ มอบถุงผ้าอเนกประสงค์ จำนวน 300 ใบ ให้กับ นายกเทศบาลตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่

...
มูลนิธิคุวานันท์ Kuvanant Foundation และ Malinplaza มาลินพลาซ่าเชียงใหม่ มอบเครื่องทำน้ำเย็น ให้กับ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ และ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด