ประธานมูลนิธิคุวานันท์ นายจิรวุฒิ คุวานันท์มอบเงินทุนการศึกษาให้กับร.ร.ศรีสังวาลย์, ร.ร. การศึกษาเพื่่อคนตาบอด และร.ร.โสตศึกษา จ.ขอนแก่น แห่งละ 100,000 บาท

26 มิ.ย. 2564 05:01 น.

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ประธานมูลนิธิคุวานันท์ นายจิรวุฒิ คุวานันท์มอบเงินทุนการศึกษาให้กับร.ร.ศรีสังวาลย์, ร.ร. การศึกษาเพื่่อคนตาบอด และร.ร.โสตศึกษา จ.ขอนแก่น แห่งละ 100,000 บาทพร้อมกับทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนละ 5 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท และนำเจ้าหน้าที่จากบริษัท โคว้ยู่ฮะ มอเตอร์ จำกัด สำนักขอนแก่นลงพื้นที่พูดคุยกับคณะครูและน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่แผนกครัว เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

อิ่มเอมใจ มีความสุขกันทุกคน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

...
มูลนิธิคุวานันท์ ได้มอบเงินจำนวน 25,000.- เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

...
“วิ่งการกุศล 60 ปี โค้วมินิมาราธอน 2019” นำรายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

...
กลุ่มบริษัทโค้วยู่ฮะและมูลนิธิคุวานันท์ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น